Jouw leven en Gods plan - Hans Borghuis

‘Wat is de zin van het leven?’ Dit is een vraag die mensen al eeuwenlang bezighoudt. De Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles was hier meer dan tweeduizend jaar geleden al mee bezig. Vandaag de dag proberen coaches mensen te helpen een persoonlijk antwoord te vinden op deze vraag.

De website Ask.com analyseerde miljarden vragen die gebruikers via hun website stelden. Zo kwamen zij tot ‘De tien moeilijkste vragen ter wereld’. De vraag: ‘Wat is de zin van het leven?’ eindigde op de eerste plaats. Op de tweede plek: ‘Bestaat God?’ Boeiend, want voor christenen hebben deze twee natuurlijk alles met elkaar te maken. Vaak hoor je onder christenen de vraag gesteld worden: ‘Wat is Gods plan voor mijn leven?

Omdenken

Sommige mensen hebben voor zichzelf een antwoord gevonden op de vraag: ‘Wat is Gods plan voor mijn leven?’ Ze weten precies wat ze
moeten doen, waar ze voor zijn geroepen en wat God van hen vraagt. Wat mooi als je zo de leiding van God in je leven mag ervaren. De meerderheid van de christenen die ik spreek hebben echter geen duidelijk antwoord en lopen soms al vele jaren met deze vraag rond. Zelf draai ik het graag om. De vraag ‘Wat is Gods plan voor mijn leven?’, is naar binnen gericht waardoor we onszelf al snel centraal stellen. In plaats daarvan zeg ik liever: ‘Op welke manier kan ik mijn leven in overeenstemming brengen met Gods plan voor deze wereld?’. Zo komen God en Zijn grote plan voor de wereld centraal te staan en worden we aan het denken gezet over hoe we hierin onze plek kunnen innemen. Omdenken zogezegd.

Perspectief

De vraag hierbij is hoe we naar de wereld en de mensen om ons heen kijken, maar ook hoe we naar onszelf kijken en over onszelf denken.
Vanuit een aards perspectief of vanuit een hemels perspectief? Dit is overigens één van mijn favoriete onderwerpen om over te (s)preken. In 2 Korintiërs 5 vers 16 schrijft de apostel Paulus: “Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.” Paulus had zelf ondervonden hoe het is om vanuit een veranderend perspectief naar de wereld en de mensen om hem heen te kijken (Handelingen 9). Zelfs zijn perspectief van Jezus was radicaal veranderd.

“God heeft ons lief, we zijn kostbaar
en waardevol in Zijn ogen.”

Hoe is ons perspectief van de mensen om ons heen, ons perspectief van onszelf, ons perspectief van Jezus? Waar wordt dit door gekleurd en beoordelen we mensen, onszelf en Jezus volgens aardse maatstaven of volgens hemelse maatstaven? In Jesaja 43 zegt God tegen het volk Israël hoe ontzettend veel Hij van hen houdt en hoe kostbaar en waardevol ze zijn in Zijn ogen. Door Jezus mogen we weten dat dit ook is hoe God ons ziet, dat Hij ons zo liefheeft dat we kostbaar en waardevol zijn in Zijn ogen. Misschien voelen en ervaren we dit niet op elk moment van ons leven, maar het is wel de waarheid waar we ons bewust van mogen zijn.

Omstandigheden

De omstandigheden in ons leven, datgene wat er allemaal kan gebeuren en waar we mee te maken kunnen krijgen, kunnen ons perspectief enorm veranderen. Bijvoorbeeld als je een laag zelfbeeld hebt, in een depressie zit, relatieproblemen hebt, of te maken hebt met een burn-out, verslaving, ziekte of rouw. Ik weet uit eigen ervaring en uit de ervaringen van mensen met wie ik optrek dat we ons dan helemaal niet waardevol of kostbaar voelen en dat het ontzettend moeilijk kan zijn om de woorden van God te geloven en niet volgens aardse maatstaven te beoordelen. Maar het tegenovergestelde is ook vaak waar: wanneer het leven juist heel goed gaat, we alles op orde lijken te hebben en er geen (grote) zorgen of problemen zijn, kunnen we al snel denken dat we God niet nodig hebben. We zijn dan geneigd onze waarde te ontlenen aan hele andere zaken zoals onze carrière, relaties, sociale zekerheden en welvaart, in plaats van Gods woorden en beloften. Ook dan kunnen we ons zomaar laten leiden door aardse maatstaven.

Identiteit

Om je eigen identiteit te ontdekken kun je allerhande tests invullen, stappenplannen doorlopen en trainingen volgen. Van Dale beschrijft
identiteit als ‘het eigen karakter van een persoon’, oftewel de eigenschappen en de aard die iemand heeft. Vaak ontlenen we onze
(eigen)waarde meer aan wat we doen dan aan wie we zijn. Wanneer we onszelf aan iemand voorstellen, noemen we onze naam en
vervolgens al snel welke studie we volgen, wat ons beroep is of wat voor rol we hebben. Mensen identificeren zichzelf ook met hun eigen
tekortkomingen. Sommige mensen weten hierbij heel goed wie ze zelf zijn, wat hun identiteit is. Anderen laten dit veel meer afhangen van hoe anderen hen zien en vaker nog, van hoe zij denken dat anderen hen zien. Best een beetje maf eigenlijk. Veel belangrijker is hoe God ons ziet en wat de Bijbel over ons zegt. Zo worden we ‘kinderen van God’ genoemd (1 Johannes 3:1), ‘vrienden van Jezus als we doen wat Hij van ons vraagt’ (Johannes 15:14), zijn we ‘in Christus geschapen om het goede te doen’ (Efeze 2:10), hebben we ons ‘burgerrecht in de hemel’ (Fillipenzen 3:20), zijn we ‘vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God’ gekomen (Romeinen 6:22), en ‘kan niets ons van Zijn liefde scheiden’ (Romeinen 8:39). En zo kan ik nog wel even doorgaan. We mogen onze identiteit en eigenwaarde baseren op deze waarheden en beloften!

Onze toekomst

We zijn gered op grond van ons geloof in Jezus. Wanneer je belijdt dat Jezus Heer is en gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je worden gered (Romeinen 10:9). Helder. Onze toekomst is een toekomst bij God, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openbaring 21) waar geen pijn, geen dood, geen verdriet, geen ziekte, geen depressie, geen relationele problemen, geen zorgen en geen angsten meer zijn. God zal daar bij ons wonen en wij zullen Zijn volk zijn. Wauw! Alleen de weg hiernaartoe is niet altijd even leuk en niet altijd eenvoudig. We hebben of krijgen vroeg of laat allemaal te maken met omstandigheden in ons leven die behoorlijk zwaar en heftig kunnen zijn. Dit is niet de meest vrolijke boodschap, sorry. Het is daarom ook zo ongelooflijk belangrijk om het leven als christenen samen te doen, om samen op te trekken en elkaars lasten te dragen (Galaten 6:2).

We staan er nooit alleen voor omdat Jezus bij ons is tot aan het einde (Matteüs 28:20) en omdat we het leven met elkaar delen. “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”, zegt Jezus in Johannes 13 vers 35. We zijn met elkaar onderweg naar die fantastische toekomst; een onvergankelijke en ongerepte erfenis die in de hemel op ons wacht, ook al moeten we nog de nodige beproevingen verduren (1 Petrus 1:4-6). In trainingen en in preken maak ik af en toe gebruik van de principes van Stephen
Covey, een bekende auteur op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Wanneer hij het heeft over de persoonlijke missie van mensen zegt hij: “Begin met het einde voor ogen.” Een mooie voor ons als christenen om vast te houden; laten we het einde (oké, niet echt een einde, ik bedoel die geweldige toekomst, de nieuwe hemel en nieuwe aarde) voor ogen houden!

God-colors

Terug naar de vraag wat Gods plan is met ons leven. Of beter gezegd: hoe we ons leven in overeenstemming brengen met Gods plan voor deze wereld! God ontvouwt Zijn plan met deze wereld in de Bijbel, Hij wil de wereld verlossen uit de macht van het kwaad en hier gebruikt Hij gewone mensen voor zoals jij en ik. Steeds weer nodigt Hij mensen naar het licht, door mensen die Zijn liefde al hebben leren kennen. Hij wil Zijn wereld nieuw maken en is nu al bezig met deze grote ‘reddingsoperatie’ waarin wij onze rol mogen innemen. In Matteüs 5:14 zegt Jezus tegen Zijn leerlingen, en daarmee tegen ons, dat we zijn geroepen om het licht van deze wereld en het zout van deze aarde te zijn. De vertaling van ‘The Message’ omschrijft het erg treffend: “You are here to be light, bringing out the God-colors in the world.” We zijn op aarde om licht te zijn en de kleuren van God in deze wereld zichtbaar te maken. We zijn niet een soort grijze massa (en ook geen groene of gele massa trouwens), maar we zijn uniek en hebben elk onze eigen kleur om zichtbaar te maken. Op onze eigen manier mogen we op onze eigen plek licht zijn en iets laten zien van wie Jezus is. Als Zijn volgelingen lijken we op Jezus en hebben we iets van Hem in ons. Dat mag kleur krijgen, naar buiten komen en zichtbaar worden. Hoe doe jij dat?

Publiekelijke passie

In de woorden van ‘The Message’ het vervolg van Matteüs 5: “God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill.” Hoe maak jij Jezus zichtbaar? Op jouw plek, op school of op je werk, thuis, bij je vrienden of in je kerk? Deze wereld heeft het zo nodig dat we als volgelingen van Jezus dit licht laten schijnen en deze prachtige kleuren aan de wereld toevoegen. Dichtbij huis, zeker ook in Nederland, is dit heel hard nodig. Maar er zijn nog zóveel plekken op deze wereld waar Jezus niet of nauwelijks gezien wordt, laten we deze plekken en deze mensen ook niet vergeten. 

“We zijn op aarde om licht te zijn en de kleuren van
God in deze wereld zichtbaar te maken.”

Het kan lastig zijn om te ontdekken op welke manier je zelf licht kunt zijn en de kleuren van God naar buiten kunt brengen. Tijdens trainingen met groepen gebruik ik soms een paar eenvoudige vragen om mensen op weg te helpen. De eerste vraag is dan: ‘Wat zijn jouw passies; de dingen waar je helemaal voor kunt gaan, die je enthousiast maken, waarvoor je ’s ochtends je bed uitkomt? Een vervolgvraag is: ‘Wat maakt jou verontwaardigd; waar kun je echt boos om worden, wat vind je een groot onrecht, waar zou volgens jou echt iets aan gedaan moeten worden? En de derde vraag is: ‘Met welke mensen heb jij medelijden?’.

Welke stap zet jij?

Pas was er een meisje in één van de groepen die bij de eerste vraag opschreef: ‘Luisteren naar mensen.’ (Oké, het complete verhaal: ze had hierbij ook nog ‘paardrijden’ opgeschreven.) Wat haar verontwaardigde, waren verhalen van ouderen die niet de juiste verzorging krijgen en soms erg eenzaam zijn. Bij medelijden moest ze onmiddellijk aan haar oma denken en ook weer aan eenzame ouderen. Ze besloot diezelfde avond nog dat ze iets op wilde gaan zetten om eenzame ouderen in haar woonplaats te bezoeken en hen iets van de liefde van Jezus te laten ervaren. Dit resulteerde erin dat ze (Gods) kleur kon brengen in het leven van eenzame ouderen. 

Een jongeman die net een ICT-opleiding had afgerond, schreef ‘ICT’ op als zijn passie. Hij was hevig verontwaardigd over de situatie waarin veel vluchtelingen verkeren. Het maakte hem boos dat mensen alles achter moeten laten en vervolgens lange tijd in slechte omstandigheden moeten leven. Medelijden had hij met vluchtelingen die weinig kansen hebben. Binnenkort vertrekt hij naar een land waar veel vluchtelingen aankomen om een jaar mee te werken bij een christelijke hulpverleningsorganisatie. Eén van de dingen die deze organisatie doet is de zelfredzaamheid bij vluchtelingen vergroten door taallessen aan te bieden én praktische trainingen te geven, waaronder computerlessen. Zo kan deze jongeman zijn passie verbinden met de mensen waar hij een hart voor heeft, kleur
brengen in hun bestaan en (iets van) Jezus zichtbaar maken. En zo kan ik nog een paar van dit soort verhalen vertellen.

Misschien ervaar je een roeping om voor – langere of kortere tijd – naar het buitenland te gaan of iets specifieks op het gebied van missionair werk te doen. Of misschien ligt jouw passie op een heel ander terrein of weet je het nog niet zo goed. Dan kun je misschien eens het gesprek aangaan met mensen die je hierin kunnen helpen om je mogelijkheden te ontdekken en om stappen te zetten. Dat hoeft niet direct heel groots te zijn, als we maar in beweging komen, kleur toevoegen aan de wereld, licht zijn en iets van Jezus zichtbaar maken.

Het leven van elke dag

Weet je niet zo goed hoe je licht kunt zijn, hoe je Jezus zichtbaar kunt maken? Heb je zelf nog veel vragen en twijfels? Dat is helemaal niet gek; ook de volgelingen van Jezus over wie we in de Bijbel lezen hadden zo hun vragen en twijfels. Toch gehoorzaamden ze Jezus wel en deden ze wat Hij van hen vroeg. Romeinen 12 geeft een paar hele praktische handvatten om licht te zijn, om kleur toe te voegen, om Jezus zichtbaar te maken in ons leven van elke dag: op school, in ons gezin, op ons werk, bij onze vrienden en in onze kerk. De vraag die ons hier gesteld wordt is of we bereid zijn om te vernieuwen, om in beweging te komen zou je kunnen zeggen. Dit is overigens een voortdurend proces. Verderop in dit hoofdstuk worden we opgeroepen om lief te hebben en het goede te doen, om ons enthousiasme niet te laten bekoelen, om standvastig te zijn en om te blijven bidden. We worden gevraagd om gastvrij te zijn en om elkaar te helpen. Zoals ik hiervoor al schreef: het leven als christen doe je niet alleen! Ook worden we gevraagd om eensgezind te zijn, ons bescheiden op te stellen en voor iedereen het goede te doen. Dit zijn hele concrete aanwijzingen voor het leven van elke dag die voor ons allemaal gelden, waar we ook zijn en wat we ook doen.

Kom in beweging

Wat is het voor jou waarin je vandaag een stap kunt zetten? Hoe kun jij Jezus zichtbaar maken, licht brengen in deze wereld, Gods kleuren
naar buiten brengen op jouw manier en jouw leven in overeenstemming brengen met het plan van God voor deze wereld? Kies ervoor om te leven vanuit het hemelse perspectief en om niet langer te beoordelen volgens aardse maatstaven. Leef vanuit waar het om Jezus gaat, waar het deze wereld betreft, waar het andere mensen betreft, waar het jezelf betreft. Een jongere met wie ik een poosje optrok, ging voor haar stage naar het buitenland. Ze zei: “Ik merkte zoveel duisternis in dit land, ik had dagelijks de Bijbel nodig om me hiertegen te kunnen wapenen. Ik kon duidelijk zien welke machten er allemaal aanwezig waren, waardoor voor mij de Bijbel steeds meer tot leven kwam. In Nederland voel je deze duisternis lang niet zo, maar ik realiseer me nu dat dit hier zeker ook zo is.” Voor haar was dit een levensveranderende ervaring die haar perspectief compleet veranderde.

Ook jouw licht is zo hard nodig!

Je bent gered op grond van je geloof in Jezus, om wat Hij heeft gedaan. Je bent kostbaar, waardevol en geliefd in Gods ogen, je bent van
eeuwigheidswaarde. Je bent niet gelijk aan wat je doet, je bent niet gelijk aan je omstandigheden en je verleden bepaalt niet je toekomst. Laat je niet weerhouden maar kom in beweging.

Hoe kunnen we je helpen?

Mijn eigen gevoel komt lang niet altijd overeen met wat ik weet dat de waarheid is. Ik (s)preek bijna elke zondag over deze waarheden en geef veel trainingen en andere spreekbeurten vanuit een Bijbels fundament. Het helpt mij enorm om hier steeds weer bij te worden bepaald en het drijft me om hiermee bezig te zijn en mee bezig te blijven. “Wat ons drijft, is de liefde van Christus,” schrijft Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 14. Daar willen ook wij ons door laten drijven, door die liefde. Omdat we Zijn liefde, Zijn hoop, Zijn genade hebben ontvangen en ervaren, zijn we gedreven om Jezus zichtbaar te maken in elk segment van onze samenleving, voor de hele wereld.

"Wat ons drijft, is de liefde van Christus.”

Mijn advies aan jou: praat met anderen over je geloof, over wie Jezus voor jou is, waardoor jij gedreven wordt en over hoe jij je leven in
overeenstemming met Gods plan leeft of wilt leven. Praat over wat je passies zijn, wat je verontwaardigd maakt, met wie je medelijden hebt of waar je iets aan zou willen doen. Maar bespreekt ook waar je tegenaan loopt, wat je moeilijk vindt, wat je niet begrijpt, waar je in vastloopt en over de twijfels en vragen die je hebt. En ook omgekeerd: luister naar anderen, leef oprecht met mensen mee, bemoedig elkaar en help elkaar.

En kunnen wij je helpen in het ontdekken van jouw rol in Gods missie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Leven als christen, licht zijn, kleur brengen, Jezus zichtbaar maken; dat doen we niet alleen, maar samen!


Het hoofdstuk 'Jouw leven en Gods plan' is geschreven door Hans Borghuis als onderdeel van het boek 'Gods plan en jouw leven', een uitgave van CAMA (geheel herziene versie, oktober 2023). Het complete boek kun je via deze link gratis downloaden.