Over Hans

Hans werkte voor diverse christelijke organisaties: Bijbelschool de Wittenberg, Alpha Nederland, de IZBBright Fame en Stichting De Haven. Momenteel is hij verbonden aan The Christian and Missionary Alliance (CAMA) als relatiemanager, spreker, coach/jongerenwerker en een deel van het jaar als missionair werker in Italië. Verder is Hans zelfstandig spreker, trainer en voorganger. 

Hans spreekt interkerkelijk in kerkdiensten en jeugd- en jongerendiensten. Hij traint en begeleidt in kerken en organisaties, jongeren en ouderen, in binnen- en buitenland. Ook spreekt hij regelmatig tijdens evenementen en op conferenties.

Daarnaast werkt Hans veel met jongeren, zoals studentenverenigingen en jongerengroepen in kerken. Bij CAMA is hij onder meer verantwoordelijk voor short-term uitzendingen van individuele jongeren en (jongeren)groepen die hij traint, coacht en begeleidt. 

Een deel van het jaar werken Hans & Leida Borghuis in Italië, om lokale kerken te ondersteunen en te trainen op het gebied van onder andere leiderschap en gemeenteopbouw. Ook werken Hans & Leida in Italië nauw samen met internationale collega's en diverse organisaties, onder andere op het gebied van kerkplanting en vluchtelingenwerk.

Op de pagina Referenties is een overzicht te vinden waar Hans eerder heeft gesproken of is voorgegaan en in de Agenda waar hij binnenkort hoopt te spreken/voor te gaan.


- Lees meer over Hans & Leida Borghuis op: Who we are (Engels).
Bekijk hier video's (o.a. met preken) en artikelen van Hans.