What compels us is the love of Christ... That is why from now on we no longer judge anyone by the standards of this world.

(2 Corinthians 5:14-16)


Al sinds 2015 trekken we intensief op met de kerk van Italië. Met regelmaat zijn we hier om te ondersteunen bij de opbouw van de gemeentes, om te spreken en te trainen. We hebben grote bewondering voor het enthousiasme, de inzet, de liefde voor God en liefde voor mensen van de Italiaanse christenen. De kerk zijn een baken van licht en hoop, door de zondagse samenkomsten en doordeweekse ontmoetingen voor jong en oud, maar zeker ook door een thuis te bieden voor mensen in nood. Een plek waar mensen die hulp nodig hebben geholpen worden.

We werken in Italië nauw samen met diverse kerken, met onze internationale collega's en diverse christelijke organisaties, onder andere op het gebied van vluchtelingenwerk en bijvoorbeeld een opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. We zijn betrokken bij kerkplantingsprojecten en proberen aan te sluiten bij dat wat God aan het doen is in Italië. 

Italië

Veel mensen denken niet direct aan Italië - of Europa in het algemeen - wanneer het over missie gaat. De realiteit is dat slechts een heel klein deel van de Italianen protestants/evangelisch christen is. Volgens de cijfers gaat het in de noordelijke regio's om slechts 0,1 tot 0,4% van de bevolking. Hoewel een groot deel van de Italianen van huis uit katholiek is, bezoekt slechts een heel klein deel nog een kerk. Een groot deel van de Italianen heeft de naam van Jezus nog nooit gehoord en de jongere generaties voelen zich aangetrokken tot het secularisme, atheïsme en agnosticisme. De desillusie over het culturele katholicisme, dat hen geen relatie met Jezus heeft geboden is groot. De bevolking van Italië heeft het Evangelie van Jezus Christus dringend nodig! 

Europa

 Met regelmaat reizen we voor CAMA Zending ook naar andere plekken in Europa, zoals bijvoorbeeld Tsjechië en Spanje. Met name naar die landen waar het percentage christenen erg laag is (overigens heeft minder dan 3% van de Europeanen nog een levend geloof in Jezus). We begeleiden projecten of helpen nieuwe projecten te starten. Zo werken we mee aan een project voor daklozen in Barcelona, werken we samen met een opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in Tsjechië, etc. Ook in deze landen is het zo ontzettend hard nodig dat er mensen zijn die bereid zijn om hier Jezus zichtbaar te maken. We begeleiden en ondersteunen mensen - waaronder veel jongeren - die voor korte of langere termijn op een van deze plekken aan de slag gaan. Zo bereiken we elke dag nieuwe mensen met het goede nieuws van Jezus. Dat is waar we bij CAMA voor staan, dat is waar ook wij het allemaal voor doen.

 

Hans Borghuis

Jezus zichtbaar maken in Italië & Europa

We zijn vier of vijf periodes - van steeds een aantal weken - per jaar in Italië. Op deze manier kunnen we op dit moment de meeste impact hebben. Zo kunnen we qua frequentie en besteedbare tijd echt van betekenis zijn en meewerken aan de opbouw van de verschillende kerken, organisaties en projecten.


In Verbania ondersteunen we in brede zin bij de opbouw van de gemeente. Daarnaast faciliteren we missiereizen voor Nederlandse jongerengroepen, short-term uitzendingen voor (ook met name jongeren) naar de verschillende projecten, kerken en organisaties.

Onze missie in Italië is om Jezus zichtbaar te maken voor Italianen die Hem niet kennen. Daarvoor willen we christenen toerusten, bemoedigen en ondersteunen om het christen-zijn uit te leven in daden en het geloof in Jezus onder woorden te brengen. Daarbij geloven we sterk in de kracht van de lokale gemeenschap en lokale christenen - die zelf de taal, cultuur en mensen het beste kennen. 


We doen dit werk namens CAMA Zending, een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze registratie is het voor donateurs mogelijk om giften bij de inkomstenbelasting (gedeeltelijk) af te trekken.

Help mee om elke dag nieuwe mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus

Deze missie kost ons de nodige investering in tijd en financiën, dit hebben we er natuurlijk graag voor over. De missie brengt ook financiële uitdagingen met zich mee; door reis- en verblijfskosten, kosten voor diverse activiteiten etc. Het mag ons ook privé financieel zeker wat kosten en we betalen dit deels 'uit eigen zak', maar we kunnen dit niet alleen dragen.

We zijn daarom afhankelijk van partners. Mensen die naast ons staan in gebed en met financiën. Mensen die betrokken willen zijn bij dit werk en het belangrijk vinden dat nieuwe mensen bereikt worden met het goede nieuws van Jezus. Het meest helpend is structurele ondersteuning, waar we ook naar de toekomst op verder kunnen bouwen, maar eenmalige giften zijn vanzelfsprekend ook erg helpend en welkom.

Giften besteden we uitsluitend voor de dekking van onkosten die rechtstreeks aan de missie ten goede komen.

Financieel partnerschap loopt volledig via CAMA Zending.
Je kunt hier direct een gift overmaken via de website van CAMA Zending.

Maak je liever zelf een gift over, dan kan dat op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48
t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen en o.v.v. Hans & Leida Borghuis.

Op een andere manier iets bijdragen? Neem dan contact met ons op.

Hartelijk dank!