What compels us is the love of Christ... That is why from now on we no longer judge anyone by the standards of this world.

(2 Corinthians 5:14-16)


Al sinds 2015 trekken we intensief op met de kerk van Verbania. Met regelmaat zijn we hier om te ondersteunen bij de opbouw van de gemeente en om hier te spreken en te trainen. Donato en Antonietta Di Lecce, voorgangers van de gemeente, zijn goede vrienden geworden, net als veel van de gemeenteleden. We hebben grote bewondering voor hun enthousiasme, hun inzet, hun liefde voor God en liefde voor mensen. De kerk wil een baken van licht en hoop voor Verbania en wijde omgeving zijn. Door de zondagse samenkomsten en doordeweekse ontmoetingen voor jong en oud, maar zeker ook door een thuis te bieden voor mensen in nood. Een plek waar mensen die hulp nodig hebben geholpen worden.

We werken in Italië ook nauw samen met onze (internationale) collega's en diverse christelijke organisaties, onder andere op het gebied van vluchtelingenwerk. We zijn betrokken bij kerkplantingsprojecten en proberen aan te sluiten bij wat God aan het doen is in Italië.

Italië

Veel mensen denken niet direct aan Italië - of West Europa in het algemeen - wanneer het over missie gaat. De realiteit is dat slechts een heel klein deel van de Italianen protestants/evangelisch christen is, volgens sommige cijfers gaat het om minder dan 1% van de bevolking, waarvan een groot deel in het zuiden van het land woont. Volgens deze cijfers gaat het in sommige noordelijke regio's om slechts 0,1 tot 0,4 %. Hoewel een groot deel van de Italianen van huis uit katholiek is, bezoekt slechts een heel klein deel nog een kerk. Een groot deel van de Italianen heeft de naam van Jezus nog nooit gehoord en de jongere generaties voelen zich aangetrokken tot het secularisme, atheïsme en agnosticisme. De desillusie over het culturele katholicisme dat hen geen relatie met Jezus heeft geboden is groot. De bevolking van Italië heeft het Evangelie van Jezus Christus dringend nodig! Dit maakt de positie van de weinige protestants/evangelische kerken erg belangrijk. 

Vluchtelingen

 In Italië komen enorm veel vluchtelingen aan, een deel hiervan komt in de opvangcentra - waar de situatie verslechtert is - terecht, maar lang niet allemaal. Veel mensen stranden in het noorden van Italië. Zij leven in veel gevallen (soms met hele gezinnen) noodgedwongen op straat. In Noord-Italië zijn een aantal christelijke organisaties actief die hulp bieden, zowel aan de mensen in de opvangcentra als aan vluchtelingen die op straat leven. Heel praktisch door eten en kleding uit te delen, maar bijvoorbeeld ook door taallessen, computercursussen en activiteiten en lessen voor kinderen te organiseren om de zelfredzaamheid te vergroten. Altijd in de naam van Jezus. Voor een van deze organisaties zoeken we dringend hulp; voor de inzameling van (kinder)kleding en eerste levensbehoeften, maar ook mensen die een beetje van hun tijd willen geven om te helpen. Lees hier verder en ontdek wat je kunt doen.

 

Hans Borghuis

Jezus zichtbaar maken in Italië

We zijn vier of vijf periodes - steeds een aantal weken - per jaar in Italië. Op deze manier kunnen we op dit moment de meeste impact hebben. Zo kunnen we qua frequentie en besteedbare tijd echt van betekenis zijn en meewerken aan het opbouwen van de gemeente in Verbania en in de samenwerking met onze internationale collega's en hierboven genoemde kerken, projecten en organisaties.

In Verbania ondersteunen we in brede zin bij de opbouw van de gemeente en we bieden ondersteuning rond de plannen voor een eigen gebouw voor de kerk. Daarnaast faciliteren we, in samenwerking met de CAMA-collega's in Milaan en een Zwitsers project in Verbania, missiereizen voor Nederlandse jongerengroepen.

Onze missie in Italië is om Jezus zichtbaar te maken voor Italianen die Hem niet kennen. Daarvoor willen we christenen toerusten, bemoedigen en ondersteunen om het christen-zijn uit te leven in daden en het geloof in Jezus onder woorden te brengen. Daarbij geloven we sterk in de kracht van de lokale gemeenschap en lokale christenen - die zelf de taal, cultuur en mensen het beste kennen. 


We werken nauw samen met CAMA Zending, een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze registratie is het voor donateurs mogelijk om giften bij de inkomstenbelasting (gedeeltelijk) af te trekken.

Help mee om de liefde van Jezus in Italië zichtbaar te maken

De missie voor Italië kost ons de nodige tijdsinvestering en dit hebben we er graag voor over. De missie brengt ook financiële uitdagingen met zich mee. Door de reis- en verblijfskosten, de  kosten die we maken voor de huur van ruimtes voor activiteiten, door de ondersteuning die we bieden aan de diverse organisaties etc. Het mag ons privé - ook financieel - zeker wat kosten, maar we kunnen dit werk niet alleen dragen.

We zijn afhankelijk van partners. Mensen die naast ons staan in gebed en met financiën. Mensen die betrokken willen zijn bij het werk in Italië en die het belangrijk vinden dat de liefde van Jezus gebracht wordt, daar waar Hij het minst gezien wordt.


Financieel partnerschap loopt via CAMA Zending.
Je kunt direct hier je gift overmaken via de website van CAMA Zending.

Maak je liever zelf een (regelmatige) gift over, dan kan dat op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48
t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen en o.v.v. Hans & Leida Borghuis.

Denk je op een andere manier iets bij te kunnen dragen aan het werk in Italië? Neem dan contact met ons op.