Loop je rond met levensvragen? Heb je te maken met een probleem, een moeilijke situatie of vervelende omstandigheden in je leven? Worstel je met eenzaamheid? Of is het heel iets anders waar je graag eens met iemand over zou willen praten.

Soms heb je behoefte aan een luisterend oor, raad of advies. Wij leven en werken vanuit de Bijbel, voor ons is dit het Woord van God, gegeven als leidraad in het leven. We hebben zelf de kracht van de Bijbelse woorden en waarheden ondervonden en het effect hiervan gezien bij anderen. Vanuit Gods Woord proberen we hulp te bieden bij problemen, moeilijke situaties of nare omstandigheden in het leven. Waar mogelijk bieden we een luisterend oor en helpen we je een weg te vinden waardoor je uit de moeilijkheden kunt komen.

We bieden geen professionele hulpverlening, maar we willen je wel bijstaan, naar je verhaal luisteren, je raad en advies geven en waar nodig ook doorverwijzen. Laat ons weten wat we voor jou zouden kunnen betekenen. Vul eenvoudig onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

English below.


Are you walking around with life questions? Are you dealing with a problem, a difficult situation or unpleasant circumstances in your life? Do you struggle with loneliness? Or is it something completely different that you would like to talk to someone about.\


Sometimes you need a listening ear, advice or advice. We live and work from the Bible, for us this is the Word of God, given as a guideline in life. We have experienced the power of the Biblical words and truths ourselves and seen the effect of this on others. From God's Word we try to provide help with problems, difficult situations or unpleasant circumstances in life. Where possible, we offer a listening ear and help you find a way out of difficulties.

We do not offer professional assistance, but we do want to assist you, listen to your story, give you advice and advice and refer you where necessary. Let us know what we could do for you. Simply complete the form below and we will contact you as soon as possible.