Persoonlijk. Ik groeide op in de PKN te Rijssen. Een Bijbelgetrouwe Gereformeerde Bonds gemeente met duizenden leden, verdeeld over zes wijkgemeenten. Een grote zegen was het bloeiende jeugdwerk en jongerenwerk. Ik ging naar de zondagsschool, de jeugdclubs, de catechisatie, het jeugdwerk op de zaterdagavonden etc. Hier is een brede basis gelegd voor mijn persoonlijke geloof, maar zeker ook een degelijke theologische basis en Bijbelkennis. Toen ik ouder werd ging ik zelf jeugdclub geven en ik werd al snel leider in het jongerenwerk. Later kwamen daar andere dingen bij. Zo hebben we de Alpha-cursus opgezet in de gemeente en later Youth Alpha en ook diverse vervolgcursussen. We waren betrokken bij het evangelisatiewerk en ik was een poosje ouderling. Toen ik voor Alpha-cursus Nederland ging werken werd mijn kerkelijk kijk en ook mijn theologische kennis enorm verruimd. We kwamen ineens in hele andere kerken, om te vertellen over Alpha en om trainingen te geven. Dit waren andere PKN kerken, maar ook evangelische kerken, pinksterkeren, Nederlands Gereformeerde Kerken, baptistengemeenten enz. Dit had ook zeker invloed op mijn persoonlijke geloofsleven en tijdens Alpha conferenties maakte ik dingen mee en zag ik gebeurtenissen die ik nog nooit eerder had gezien of meegemaakt.