Soul Care

 

De laatste tijd ben ik veel bezig met de principes van Soul Care. Ik heb veel over dit onderwerp bestudeerd en er ook veel over gesproken en gepreekt. Het is dan ook een onvoorstelbaar belangrijk onderwerp, dat raakt aan heel veel terreinen van ons leven. 

Zorgen voor wat niet vergaat
We zijn over het algemeen helemaal gewend om zorg te dragen voor ons lichaam. En dat is ook goed natuurlijk. We verzorgen ons lichaam door het te wassen, door ervoor te zorgen dat het lekker ruikt, door onze haren in model te houden en zo nu en dan naar de kapper te gaan en door naar een dokter te gaan of naar de tandarts wanneer dit nodig is. Je zou kunnen stellen: we besteden veel tijd en aandacht aan dat deel van ons dat tijdelijk is, dat vergaat. Maar hoeveel tijd, aandacht en energie besteden we aan het deel dat eeuwig is, dat niet vergaat en voor altijd blijft?

Wat is de ziel?
Wat is de ziel? Onze ziel is onze persoonlijkheid, dat wat ons ons maakt. De ziel maakt een persoon tot wat hij of zij is, zijn karakter, dat wat een mens uniek maakt. Het spreken over de ziel kan nogal eens verwarrend zijn en wordt door sommige theologen zelfs ontraden. Maar spreken over de ziel maakt ook duidelijk dat de mens niet alleen in biologische termen beschreven kan en mag worden.  Het Nieuwe Testament leert dat het leven met de dood niet afgelopen is. Het aardse (tijdelijke) lichaam sterft weliswaar, maar we mogen leven in de verwachting dat onze ziel met een nieuw (eeuwig) lichaam overkleed zal worden.


Wat is Soul Care?

De onderwerpen waar we het over hebben wanneer we spreken over Soul Care hebben betrekking op onder andere: anderen kunnen vergeven en zelf vergeving ontvangen, het overwinnen van zonden en zondepatronen, het overkomen van onze angsten, oprecht berouw hebben, af kunnen rekenen met verslavingen of verkeerde gewoontes, bevrijding en genezing van (oude) wonden. Over elk van deze onderwerpen valt heel veel te vertellen en iedereen heeft in meer of mindere mate met de verschillende onderwerpen te maken in zijn of haar leven.


Een einde voor een nieuw begin

 

Ik ontdekte een overkoepelend principe met betrekking tot de genoemde onderwerpen: wanneer wij bereid zijn een einde te maken aan iets dat beëindigd zou moeten worden, dan geven we daarmee God de kans iets nieuws te kunnen beginnen. We zijn gewend om te denken van begin naar einde, van start naar finish. In de Bijbel zien we op meerdere plekken een ander patroon: van einde naar begin, van finish naar start zou je kunnen zeggen. Dit begint al in Genesis, maar ontdekken we door de hele Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament. Ook lezen we op een aantal plekken dat Jezus mensen vergeeft en geneest, maar tegelijk ook tegen hen zegt: zondig vanaf nu niet meer. Stop met die foute gewoontes, de dingen waarvan je weet dat ze verkeerd zijn en begin een nieuw leven. Bekeer je en geloof. 

Het kan zo ontzettend lastig zijn om afscheid te nemen en om een einde te maken aan bepaalde zondes, bepaalde gewoontes of verslavingen. Maar soms is het ook zo hard nodig. Zijn we bereid om een einde te maken, om zo God de kans te geven iets nieuws te beginnen? 


Meer weten over Soul Care?

 

Wil je meer weten over de principes van Soul Care of de verschillende onderwerpen? Wil je een avond organiseren met je jongerengroep, mannenvereniging, vrouwengroep of een kerkdienst rond dit thema? Neem contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. 


Bekijk in onderstaande video (vanaf minuut 25) een korte preek over het thema Soul Care tijdens Worship in Deventer op 28 januari 2024 in de Koningskerk Deventer.