Jongeren gezocht die Jezus zichtbaar willen maken in Tsjechië, Spanje, Suriname of Italië

 

ENVISION is het jongerenprogramma van CAMA Zending voor korte-termijn uitzendingen en missiereizen voor jongerengroepen. Momenteel zijn tien jongerengroepen in voorbereiding voor een reis en daarnaast zijn er meerdere jongeren die individueel op missiereis gaan. Van Jordanië tot Portugal en van Ghana tot Italië.

Levens veranderende ervaring voor jongeren
De vraag naar jongerengroepen voor een korte missiereis is groot en voor meerdere bestemmingen zoeken we voor komende zomer (of najaar) nog jongeren die een week van hun tijd willen geven om anderen te helpen en Jezus zichtbaar willen maken waar Hij niet of nauwelijks gezien wordt. Van het zuiden van Spanje tot de binnenlanden van Tsjechië en van vluchtelingencentra in Italië tot de jungle van Suriname. Een missiereis is een geweldige manier om bij te dragen aan Gods wereldwijde missie, interculturele ervaring op te doen en de lokale gemeenschap op een zinvolle manier te dienen. Voor deelnemende jongeren vaak een levens veranderende ervaring.

Dringend jongeren gezocht
Concreet worden voor komende zomer en najaar nog jongeren(groepen) gezocht voor Italië, Spanje en Tsjechië. De groepen kunnen variëren van 5 tot 20 deelnemers, de leeftijden die gevraagd worden zijn in de meeste gevallen 16+. De activiteiten die de groepen gaan ondernemen lopen uiteen: vluchtelingenwerk, evangelisatie, een zomerkamp voor kinderen, sport- en spelactiviteiten, evangelisatie doormiddel van kunst, klusactiviteiten, hulp aan dak- en thuislozen, het organiseren van een vakantiebijbelweek etc. Kijk onderaan deze pagina voor meer uitgebreide informatie per bestemming.

Maatwerk
Bij CAMA ENVISION is elke missiereis maatwerk en gaat het niet alleen om de reis zelf. Samen met de groep wordt een traject gestart en de juiste hulp geboden bij de voorbereidingen. Er wordt contact gelegd met de mensen ter plekken en begeleiding op maat geboden. In overleg wordt het inhoudelijke programma samengesteld en worden de missie en doelen geformuleerd. Ook wordt training en begeleiding geboden, onder andere op het gebied van zending en missie en omgaan met cultuurverschillen.

Aanmelden
Jouw groep of jezelf persoonlijk aanmelden om de uitdaging aan te gaan en komende zomer of najaar aan Gods missie voor deze wereld en door Jezus zichtbaar te maken op een van de genoemde bestemmingen? Of eerst nog wat meer informatie nodig? Kijk op www.camazending.nl/envision, stuur een email naar hans@camazending.nl of een WhatsAppbericht naar 0612907320 om de mogelijkheden voor jezelf of jouw jongerengroep te bespreken.

CAMA ENVISION bracht eerder het boekje ‘Gods plan en jouw leven’ uit. Het e-book is gratis verkrijgbaar via www.camazending.nl/ebook. Je kunt ook hier direct het hoofdstuk 'Jouw leven en Gods plan' lezen.      

CAMA ENVISION

Ons uitnodigen?

We komen graag langs in je kerk of bij je jongerengroep om te vertellen over wie wij zijn, hoe en waar we werken en op welke manier jongeren impact kunnen hebben op de samenleving, op een missiereis, maar zeker ook dichtbij in je eigen omgeving. We spreken graag over thema's als persoonlijk geloof, christen zijn in je dagelijkse omgeving, impact hebben, jouw leven en Gods plan, jouw identiteit, je rol in Gods missie voor deze wereld.

Dit doen we aan de hand van hedendaagse voorbeelden en verhalen uit de praktijk en vanuit de ruime ervaring die we hebben opgedaan in het veelvuldig optrekken met jongeren. We spreken altijd vanuit de Bijbel waarbij Jezus centraal staat. Je kunt ons uitnodigen in combinatie met een jongerenreis, maar dat hoeft niet. Wanneer gewenst brengen we onze eigen band mee voor begeleiding en toffe worship.

Zoek je een inspirerende, eigentijdse (jongeren)spreker voor de invulling van een kerkdienst, jeugddienst, jongerendienst, jongerenavond of evenement? Neem dan contact met ons op.


ENVISION KICK-OFF 2024

Voor alle jongeren die komende zomer of najaar op missiereis gaan organiseren we op vrijdag 24 mei 2024 in Amersfoort de Envision Kick-off. Een avond vol met relevante training (Gods missie en persoonlijke missie, omgaan met cultuurverschillen, impact van je doen en laten, hoe deel je het evangelie, de wereldwijde kerk etc.) en meer algemene relevante informatie. Interactief, met tijd voor diepgaande kennismaking en ontmoeting, samen eten, goede muziek met een toffe band en actief aan de slag in de verschillende groepen.


Uitgebreide informatie per bestemming

Hieronder vind je meer uitgebreide informatie per bestemming voor zomer en najaar 2024, inclusief de exacte data. Bij CAMA ENVISION is keuze uit veel meer bestemmingen, er zijn veel plekken die graag jongerengroepen (of individuele jongeren) ontvangen, voor 2024 zijn dit de plekken waarvoor dringend jongerengroepen gevraagd worden en waarvoor we heel concreet op zoek zijn.


Italië, omgeving Como (urgent!)
Data: 6 t/m 13 juli 2024, 13 t/m 20 juli 2024.
Aantal: individueel of groep van 5-15 deelnemers.
Leeftijd: 16+.
Activiteiten: zomerweken voor vluchtelingenkinderen, sport, spel, muziek, drama, evangelisatie.
Meer info: stuur een email.  

Zuid-Spanje, omgeving Granada (urgent!)
Data: 20 t/m 27 juli 2024.
Aantal: 7-15 deelnemers.
Leeftijd: 15+.
Activiteiten: zomerkamp, sport- en spel, evangelisatie.
Meer info: stuur een email.  

Tsjechië, České Budějovice  
Data: 8 t/m 15 juni, 17 t/m 24 augustus, 24 t/m 31 augustus, 19 t/m 26 oktober, 26 oktober t/m 2 november 2024.
Aantal: 5-15 deelnemers.
Leeftijd: 15+, 18+.
Activiteiten: creatief, sport- en spel, kunst, evangelisatie.
Meer info: stuur een email.  

Noord-Italië vluchtelingenwerk en lokale kerk
Data: 19 t/m 26 oktober, 26 oktober t/m 2 november 2024.
Aantal: 5-20 deelnemers.
Leeftijd: 16+.
Activiteiten: vluchtelingenwerk, lokale kerken.
Meer info: via deze link of stuur een email.  

Suriname, Paramaribo of jungle
Data: zomer of najaar 2024.
Aantal: 5-20 deelnemers.
Leeftijd: 16+.
Activiteiten: jeugdwerk, klussen, vakantiebijbelweek, sport- en spel.
Meer info: stuur een email.