Missione Italia | Update augustus 2023
Wat ons drijft is de liefde van Christus... Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. 
(2 Korintiërs 5:14-16)

Graag geven we je weer een korte update van waar we in Italië mee bezig zijn.

Back to Church

Zondag 3 september organiseren we in Verbania weer een ‘Back to Church’-dienst als aftrap van het nieuwe seizoen. Via lokale kranten en andere media, maar vooral via kerkleden worden mensen uit Verbania en de regio uitgenodigd voor deze bijzondere dienst. Hans zal spreken over ‘A heavenly perspective’, er is veel aandacht voor nieuwkomers en gelegenheid voor gebed en om door te praten. Vorig jaar kwamen er veel nieuwe mensen naar deze dienst, we bidden en hopen dat dit ook komende zondag zo zal zijn. Wil je meebidden hiervoor? lees meer

Gebouw
Sinds een paar weken is de grond met casco gebouw - waar we eerder over schreven - officieel in het bezit van de kerk van Verbania. Nu wacht de volgende fase, het afbouwen van het pand zodat het daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen. Een zaak van de lange adem, maar stap voor stap komen we steeds iets verder. Doel is en blijft om op zo kort mogelijke termijn een plek te realiseren waar de kerkdiensten en doordeweekse bijeenkomsten gehouden kunnen worden, waar een open inloop kan ontstaan en van waaruit mensen in nood geholpen kunnen worden (voedsel- en kledingbank etc.).

Uitbreiding
Ons netwerk in Italië breidt zich steeds verder uit en de samenwerking met de internationale collega’s intensiveert. We zijn met meerdere groepen en individuen in gesprek die op verschillende plekken in Italië gaan meewerken. Soms voor een korte periode van een aantal weken, soms voor een jaar of langer. Mooi om te zien hoe dingen samenvallen en geleid worden.

Vluchtelingenkinderen
Eerder dit jaar kwamen we in contact met een organisatie die zich met name richt op vluchtelingenwerk. Ontzettend inspirerend om de verhalen van deze mensen (zelf vluchtelingen, vervolgd vanwege hun christen-zijn) te horen. Ze organiseren praktische hulp (eten en kleding) voor mensen die niets meer hebben, maar bieden ook taal- en computerlessen en praktische trainingen. In de zomermaanden organiseren zij christelijke zomerkampen voor vluchtelingenkinderen en Italiaanse kinderen die in armoede leven. De faciliteiten zijn er om 300 kinderen per kampweek te ontvangen, de vraag is er ook, maar het probleem is het vinden van voldoende vrijwilligers. In samenwerking met CAMA en LIFE Tienerevent gaan we voor volgende zomer teams van Nederlandse jongeren mobiliseren om mee te helpen en zo meer kinderen te kunnen hosten. Mail ons wanneer je hier meer informatie over wilt ontvangen.

Je hulp is erg welkom
Heel erg bedankt voor jullie steun tot nu toe!
We reizen ongeveer vijf keer per jaar naar Italië om dit werk te kunnen doen. Ook voor 2024 zijn er alweer diverse dingen gepland: een leiderstraining voor kerkleiders, preekbeurten, missiereizen voor jongerengroepen, samenwerking met organisaties, kampweken voor vluchtelingenkinderen. Natuurlijk blijven we doorbouwen aan de kerk van Verbania, dragen we een steentje bij in het pastorale werk etc. We investeren tijd en eigen geld, omdat we de nood zien, we ons geroepen weten, we het belangrijk vinden om Jezus zichtbaar te maken voor zoveel mensen die Hem nog niet kennen, ook in Nederland. We kunnen dit echter niet alleen. Gelukkig weten we ons gesteund in gebed en in financiën. Mocht je in de gelegenheid zijn om dit werk voor de komende periode te ondersteunen, mogen we je dan vragen om een gift te doen via deze link (via CAMA, met ANBI-status).     

So Welcome
Via So Welcome zoeken we naar nieuwe manieren om met mensen in contact te komen, in contact te blijven en hen laagdrempelig uit te kunnen nodigen. We gebruiken speciale kaartjes die we makkelijk mee kunnen geven (in het Italiaans en Engels). We kozen voor een makkelijke en uitnodigende naam die ook eenvoudig te onthouden is. In aanbouw; tips en ideeën zijn welkom: www.sowelcome.eu

Afspreken?
We houden deze update bewust zo kort mogelijk. Er gebeurt veel en we kunnen hier uren over vertellen. Op www.missione.nl kun je meer lezen over ons werk in Italië, maar we praten je ook heel graag persoonlijk bij. Van harte welkom in Deventer (of in Verbania natuurlijk) voor een kop Italiaanse koffie of een bord echte Italiaanse pasta! :) Stuur ons even een berichtje om een afspraak te plannen. Graag tot ziens!

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Gebedspunten
- Wil je meebidden dat er zondag 3 september veel nieuwe mensen naar de kerk komen, dat ze aangeraakt worden en de dienst voor hen tot zegen zal zijn.
- Graag gebed voor vrienden die opnieuw hun moeder in huis hebben moeten nemen omdat er in het tehuis waar ze verbleef erg slecht voor haar werd gezorgd. Het is erg zwaar om haar in huis te verzorgen, maar terug naar het tehuis is geen optie. 
- Een collega in Milaan die inmiddels een jaar wacht op een herniaoperatie en hier veel hinder van ondervindt.
- Onze samenwerking met de verschillende organisaties, het mobiliseren van Nederlandse jongeren, de vluchtelingenkinderen waarover we hierboven schrijven. 
- Een van onze contacten die grote problemen ondervindt in haar relatie. 
- De jongerengroep die in oktober een week op missiereis komt naar Italië en waar we binnenkort de eerste trainingen mee gaan starten. 
- De volgende stappen om het eigen gebouw van de kerk in Verbania in gebruik te kunnen nemen.
- Niet direct gelieerd aan Italië, maar voor een opvanghuis in Tsjechië, voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel  misbruik, zijn we op zoek naar zogenaamde houseparents. Wil je meebidden dat de juiste mensen hiervoor snel gevonden worden.

Meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Hans & Leida Borghuis
www.missione.nl