Hans Borghuis is een gepassioneerde en inspirerende christelijke spreker en voorganger. Hij gaat wekelijks voor in kerkdiensten; interkerkelijk, in Nederland en daarbuiten, met een grote passie voor het delen van de boodschap van Jezus. Ook traint en begeleidt Hans in kerken en organisaties. Daarbij trekt hij veel op met jongeren(groepen) en traint hij een nieuwe generatie (jonge) leiders en sprekers. 

Hans spreekt tijdens conferenties en evenementen, voor leiders, studenten, mannen-, vrouwen-, tiener- en jongerengroepen. Praktisch en puur, vanuit de Bijbel en gericht op het leven van elke dag. Met regelmaat spreekt en traint Hans ook buiten Nederland; in het bijzonder in Italië, waar hij een bijzondere band heeft met de kerk van Verbania. Lees hier meer over Hans.

Hans uitnodigen kan door onderstaand contactformulier in te vullen. 
Meer informatie of een speciaal verzoek? Neem contact op via email of WhatsApp.Contactformulier


Over Hans


Hans werkte voor diverse christelijke organisaties: Bijbelschool de Wittenberg, Alpha Nederland, de IZB en Stichting De Haven. Momenteel is hij verbonden aan The Christian and Missionary Alliance (CAMA) als relatiemanager, spreker, coach/jongerenwerker en een deel van het jaar als missionair werker in Italië. Verder is Hans zelfstandig spreker, trainer en voorganger. Hij beschikt over een brede theologische achtergrond en veel ervaring. Ook schreef hij diverse artikelen en onder andere 'Gods plan en jouw leven'. 

Hans spreekt interkerkelijk in kerkdiensten en jeugd- en jongerendiensten. Hij traint en begeleidt in kerken en organisaties, jongeren en ouderen, in binnen- en buitenland. Ook spreekt hij regelmatig tijdens evenementen en op conferenties. Daarnaast werkt Hans veel met jongeren, zoals studentenverenigingen en jongerengroepen in kerken. Bij CAMA is hij onder meer verantwoordelijk voor short-term uitzendingen van individuele jongeren en (jongeren)groepen die hij traint, coacht en begeleidt. 

Een deel van het jaar werken Hans & Leida Borghuis in Italië, om lokale kerken te ondersteunen en te trainen op het gebied van onder andere leiderschap en gemeenteopbouw. Ook werken Hans & Leida in Italië nauw samen met internationale collega's en diverse organisaties, onder andere op het gebied van kerkplanting en vluchtelingenwerk.

Op de pagina Referenties is een overzicht te vinden waar Hans recent heeft gesproken en in de Agenda waar hij binnenkort hoopt te spreken. Voor beschikbaarheid en een eventuele uitnodiging voor een (s)preekbeurt kun je contact opnemen via het contactformulier, via info@hans-borghuis.nl of via +31(0)612907320.Italianen en de boodschap van Jezus. De meeste Italianen hebben een uitgesproken mening over de kerk, al zullen ze deze niet altijd zomaar ventileren. De cultuur en de geschiedenis spelen hierbij een grote rol. Bijna iedereen weet negatieve verhalen over de katholieke kerk te vertellen en van oudsher worden andere kerken al snel als sektarisch bestempeld. Het is om veel redenen dan ook niet makkelijk om de Italianen te bereiken met het evangelie. Zo trekken we al jaren intensief op met een gemeente in het noorden van Italië. Een kerk met een focus op het bouwen van relaties, een glasheldere boodschap over wie Jezus is, met prioriteit aan jongere generaties die ook verantwoordelijkheid (mee)dragen. Uitreikend naar mensen in nood en niet bang om het evangelie te delen met de wereld. Met regelmaat zijn er weer nieuwe mensen in de kerk. Lees hier verder 


ANTONIO. In de donkere en smalle straat kwamen we meerdere mensen tegen die zichtbaar onder invloed van het een of ander waren. Eenmaal binnen hadden we vol zicht op een continue stroom mannen en vrouwen die een smoezelig pand - binnen bevond zich een bordeel - in gingen en een poosje later weer uitkwamen. Regelmatig bonsde iemand - die graag iets te eten wilde of op een andere manier hulp nodig had - op de deur van het inloophuis. Antonio stond hen allemaal geduldig te woord, ongeacht hoe de persoon in kwestie eruitzag. We bevonden ons op slechts een paar straten van de toeristische en overvolle La Rambla, twee totaal verschillende werelden. Antonio - bijna 80 jaar - vertelde over zijn werk, zijn missie, zijn hart en zijn liefde voor de daklozen in de stad en om hen bovenal over Jezus te vertellen. Lees hier verder


Een van onze partners - een christelijke organisatie, onderdeel van een netwerk van christelijke anti-trafficking organisaties - biedt langdurige huisvestings-, herstel- en trainingsprogramma's voor vrouwen en hun kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting. We zoeken vrouwelijke short-termers (minimaal 18 jaar) die tijdelijk in dit opvanghuis in Italië willen inwonen. Een 'goede buur' zijn voor de vrouwen die in het opvanghuis verblijven, met hen optrekken, samen activiteiten ondernemen en verantwoordelijkheid dragen voor het huishouden. Je werkt hierbij samen met de kernteamleden en andere vrijwilligers. De functie kan in overleg op verschillende manieren worden ingevuld. Er zijn meerdere mensen nodig voor verschillende periodes. Op deze pagina vind je alle aanvullende informatie.

Actueel

Bekijk hier alle nieuwe berichten.


Hans spreekt graag over thema's als Gods plan met je leven, identiteit, geloofszekerheid, vertrouwen, vrijheid, wandelen in geloof, discipelschap, leiderschap, invloed en impact hebben, leven als christelijke jongere, twijfel, social media, het nieuwe leven, een hemels perspectief, wat drijft ons, waak over je hart als de bron van je leven, volmaakte vreugde en volmaakt geluk, eenheid, de kerk, missionair leven, praktisch christen zijn, leiding door de Heilige Geest, levensheiliging, Jezus, prioriteiten, God zoeken, luisteren naar God, bidden, relaties, missionair leiderschap, dagelijks leven.