De Pionier - het magazine van CAMA Zending - van April 2024 staat in het teken van Italië. We schreven hiervoor onderstaande artikelen vanuit Missione Italia


Italianen en de boodschap van Jezus

De meeste Italianen hebben een uitgesproken mening over de kerk, al zullen ze deze niet altijd zomaar ventileren. De cultuur en de geschiedenis spelen hierbij een grote rol. Bijna iedereen weet negatieve verhalen over de katholieke kerk te vertellen en van oudsher worden andere kerken al snel als sektarisch bestempeld. Het is om veel redenen dan ook niet makkelijk om de Italianen te bereiken met het evangelie, maar onmogelijk is het zeker niet.

Zo trekken we al jaren intensief op met een evangelische gemeente in het noorden van Italië. Een kerk met een focus op het bouwen van relaties en het verstevigen van de onderlinge band. Een glasheldere boodschap over wie Jezus is, met prioriteit aan jongere generaties die ook verantwoordelijkheid (mee)dragen. Uitreikend naar mensen in nood en niet bang om het evangelie te delen met de wereld. Met regelmaat zijn er weer nieuwe mensen in de kerk, sommigen komen terug in de zondagse diensten of vinden een plekje in een van de groepen die doordeweeks samenkomen.


De diensten op de zondagen zijn vol leven, met goede muziek en een Bijbelse, eigentijdse boodschap. Naast autochtone Italianen hebben mensen vanuit verschillende culturen hun plek in de gemeente gevonden. De wekelijkse gebedsavonden worden goedbezocht en vrienden worden gemaakt in de kleine groepen die elke week samenkomen, uiteraard wordt daarbij samen gegeten. De gemeente staat erg open voor mensen van buiten en is opvallend gastvrij, dat merken bezoekers onmiddellijk op.

Het is een relatief kleine groep mensen, nog geen 0,3 procent van de bevolking in dit gebied - de gemeente vervult een regiofunctie ook nog - maar met een enorme impact op hun omgeving. Ze zijn niet perfect, maar ze vallen op. Door de manier waarop ze met elkaar omgaan, door hun toewijding, hun enthousiasme en hun liefde; voor God, voor elkaar, voor de wereld om hen heen. Zo zien de Italianen hier dat kerkzijn er ook heel anders uit kan zien.

Zo nu en dan komt een Italiaan tot geloof en wordt gedoopt. Het is niet makkelijk om hen te bereiken, maar bij God is dit ook zeker niet onmogelijk. En elke Italiaan die Jezus gaat volgen,  biedt weer nieuwe kansen voor andere Italianen om over Hem te horen en iets van Hem te ervaren.

Leida & Hans Borghuis
www.missione.nl 

Een kerk planten in Toscane

Van huis uit is Italië een katholiek land, maar anno 2024 bezoeken nog maar weinig Italianen een kerk. Slechts een zeer klein deel van de bevolking is protestants/evangelisch christen, in sommige noordelijke regio’s ligt het percentage zelfs onder de 0,4 %. Een groot deel van de Italianen kent Jezus niet en jongere generaties voelen zich aangetrokken tot het secularisme, atheïsme en agnosticisme. De desillusie over het culturele katholicisme is groot. 

Een gepensioneerd advocate uit Singapore komt regelmatig in een stadje in het zuidoosten van Toscane. Ze is een echte evangelist en loopt over van enthousiasme om het evangelie met zoveel mogelijk mensen te delen. Waar ze ook komt - en dus ook in Italië - vertelt ze iedereen met wie ze in contact komt over Jezus en er gebeuren bijzondere dingen in de Toscaanse stad. Er vinden genezingen plaats en er komen mensen tot geloof en zij komen terug, omdat ze meer willen meer weten over God en over Jezus. Zo ontstond de behoefte aan meer onderwijs en frequente samenkomsten, in de stad is momenteel geen kerk aanwezig.

Kenmerkend is dat leden van een kleine evangelische kerk in het noorden van Italië bereid zijn om uren te reizen om met een team te helpen samenkomsten in deze stad in Toscane te organiseren. Gepassioneerd en gedreven om te helpen en het evangelie ook hier te kunnen brengen. Een heel mooi initiatief, maar niet voldoende om iets duurzaams te laten ontstaan.

De mensen in dit Toscaanse stadje zouden ongelooflijk geholpen zijn met kerkplanters die de samenkomsten verder vorm kunnen geven en van daaruit meer mensen in deze regio kunnen bereiken met het geweldige nieuws van Jezus Christus.

Bekijk hier de vacature voor ‘Kerkplanters in Toscane’. 

 


Ga met ons mee op reis naar Italië! We bieden diverse mogelijkheden o, zelf op reis te gaan naar Italië en hier lokale kerken en missionaire projecten te bezoeken. Een onvergetelijke ervaring waarbij je zelf direct impact kunt hebben en voor de mensen ter plaatse een enorme bemoediging. Neem contact met ons op voor meer informatie.