What compels us is the love of Christ...

(2 Corinthians 5:14)


Sinds een tijdje trekken we intensief op met meerdere jonge mensen die kort geleden tot geloof zijn gekomen. Sommigen van hen komen uit de wereld van de New age en hebben al een lange zoektocht naar de waarheid achter de rug. Een van hen, een jonge vrouw uit Rotterdam, is onlangs gedoopt in 'onze' gemeente in Verbania (Italië); wat een feest!

Het is zo aanstekelijk: jong gelovigen die er volledig voor gaan om Jezus te volgen. Enthousiast, vol passie, vol van Jezus. Oh, zeker; ook lerend, hun weg vindend, vol vragen, zoekend en ontdekkend ook hoe - soms tot hun verbazing - de ‘christelijke wereld’ eruitziet.

Na de zomer starten we in Deventer - samen met een aantal van deze jonge mensen in ons team - een Alpha, speciaal voor jongvolwassenen. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 

Het is zo'n voorrecht om van dichtbij mee te maken hoe God aan het werk is! In Europa, in Italië en ook in Nederland. We gunnen dit aan iedereen om mee te mogen maken!

Leida & Hans

Italië

Het werk in Italië breidt zich steeds meer uit; we werken samen met diverse organisaties en er zijn nieuwe plekken ontstaan waar, ook via CAMA, Nederlandse werkers aan de slag gaan. Zoals in Varese, waar een Nederlandse familie via de lokale kerk waar we mee samenwerken aan de slag gaat voor de vluchtelingen in de stad. Een andere Nederlandse familie start in de buurt van Verona, zij reiken uit naar de Italianen in hun regio. Ook zijn we momenteel met mensen in gesprek over de rol van kerkplanters voor een stad in Toscane en met kinderwerkers voor een andere kerk in Noord-Italië.

Verder konden we jonge mensen plaatsen die meewerken in een opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel en seksuele uitbuiting en komende weken vertrekken er meerdere groepen om mee te werken bij de zomerweken voor (vluchtelingen)kinderen.

Het Italië-team breidt zich steeds verder uit en dat is hoopgevend. Wij zetten ons in om dit alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden en het Italië-team verder vorm te geven. 

Europa

Met regelmaat reizen we ook naar andere plekken in Europa, waar we projecten begeleiden of nieuwe projecten starten, zoals bijvoorbeeld in Tsjechië of Spanje. Zo werken we aan een project voor daklozen in Barcelona, werken we samen met een opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in Tsjechië, etc. Ook in deze landen is het zo ontzettend hard nodig dat er mensen zijn die bereid zijn om hier Jezus zichtbaar te maken. We hebben ook diverse vacatures in deze landen waar we mensen (ook jongeren) begeleiden die hier voor korte of langere termijn aan de slag gaan.

Zo bereiken we elke dag nieuwe mensen met het goede nieuws van Jezus.

Dat is waar we voor staan, dat is waar we het voor doen.

Bijzondere verhalen

Het is opvallend hoeveel (jonge) mensen zich geroepen weten. Geroepen om ergens bij te gaan dragen en het goede nieuws van Jezus door te geven. Zij zijn bereid om te gaan, soms voor kortere tijd, een paar weken, enkele maanden. Soms voor langere tijd, een jaar of zelfs langer, soms voor onbepaalde tijd. 
We horen prachtige verhalen van mensen - jongeren en ouderen - die dromen ontvangen of op bijzondere manieren worden geroepen. Wil je er meer over horen, dan delen we graag meer van wat we horen, van wat we zien en van wat we zelf allemaal meemaken.

Binnenkort hopen we ook zelf weer naar Italië te reizen, samen met de groep Zeeuwen op de foto hierboven (en nog een paar jongeren die er de avond van de foto niet bij konden zijn).

Meer dan 100 jongeren reizen de komende weken naar verschillende plekken op de wereld om te helpen bij diverse projecten. Eind mei hadden we een fantastische avond als aftrap hiervan. Al eens overwogen om een missiereis te maken, individueel, met gemeenteleden of een (jongeren)groep naar een van de projecten? We nodigen je hier van harte voor uit, om projecten te bezoeken en zelf te ontdekken hoe het is om kerk te zijn in een land, regio en cultuur waar het aantal christenen onder de 0,4% ligt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie hierover.


Nieuwe mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus

Deze missie kost een investering in tijd en financiën, dit hebben we er graag voor over. De missie brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee, daarom zoeken we partners die naast ons staan, die het belangrijk vinden dat nieuwe mensen bereikt worden met het goede nieuws van Jezus. Het meest helpend is structurele ondersteuning waar we ook richting de toekomst mee verder kunnen bouwen, maar ook eenmalige giften zijn natuurlijk erg helpend en welkom. Deze giften besteden we uitsluitend voor de dekking van onkosten die rechtstreeks aan de missie ten goede komen.

Alle iften gaan via CAMA Zending (ANBI). Je kunt hier direct een gift overmaken via de website van CAMA Zending. Maak je liever zelf een (regelmatige) gift over, dan kan dit op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen en o.v.v. Hans & Leida Borghuis.

Hartelijk dank!